Filtrační jednotka Losma DTE 100

29. 12. 2020
Honza
Počet přečtení: 733

Protože Doosan DVF 5000 nemá takové vodní hospodářství jako frézky Haas, párkrát se nám ucpaly čerpadla a to je velký problém. Oprava trvala několik hodin a hlavně to byla otázka času kdy opět dojde k ucpání zpětných ventilů ve vřeteni stroje. Proto jsme pořídili filtrační pásový filtr od firmy Losma DTE 100

Celé to funguje velmi jednoduše. Pomocí kalového čerpadla se přečerpává "špinavá" emulze s třískami přímo na papír, který se odvíjí z role umístěné na filtrační jednotce. Nečistoty zůstanou na papíru a čistá emulze proteče do nádrže filtrační jednotky, odkud je čerpadly přečerpávána dál. Použitý papír se odvýjí do odpadní nádoby. Impulz pro sepnutí kalového čerpadla dávají hladinové senzory. Filtrační jednotka je napájena přímo ze stroje a při zapnutí stroje se zapne i filtrace. Což je velmi pohodlné, nemusí se na to myslet a stačí jen hlídat aby byl dostatek papíru. 

Podle našich zkušeností a orientačního výpočtu vystačí role papíru na cca 5 měsíců v případě hliníku a cca rok v případě obrábění oceli. Ocelové třísky neplavou tudíž je emulze celkem čistá při přečerpávání ze základní nádrže. Hliník je horší, protože plave, čímž se rychleji třísky kupí v prostoru filtračního papíru. V tomto prostoru je i plovákový spínač, takže jakmile dojde k zaplnění tohoto prostoru a papír je zanesen dává povel kalovému čerpadlu k přečerpávání špinavé emulze ze základní nádrže.

Ovšem toto řešení má i jednu nevýhodu, není absolutně poznat kolik se nachází v celém systému množství emulze. Toto se týká ale pouze stroje DVF 5000, který má externí čerpadlo pro středové chlazení se svojí malou čističkou a v oběhu je cca 1000l emulze, která se nahodile přečerpává. Takže někdy to vypadá, že emulze chybí, ale v zápětí je emulze dostatek.

Náhradní papír stojí cca 40EUR, takže náklady na provoz jsou velmi malé.

Poslední inzeráty z CNCbazar.cz

Instagram